S.S.S (Sıkça Sorulan Sorular)

Akü uzun süre deşarj durumda beklerse ne olur?

Plaklarda 'sertleşme' diye bilinen sülfatlaşma oluşur. Sülfatlaşan plaklar şarj tutma yeteniğini kaybeder. Bunun sonucu akü iş görmez hale gelir. Eğer akü şarjlı durumda iken de uzun süre kullanılmadan bekletilecekse 2-3 ayda br şarj edilmelidir.

JEL aküler nasıl kullanılmalı ve şarj edilmeli?

Özellikle Derin Döngülü (Deep Cycle) kullanımlarda (Temizlik makinaları, Golf arabaları, Engelli araçları, Havai platformlar, vs..) aküler her seferinde mutlaka tam şarj edilmelidir. Tam şarj olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır. Lütfen şarj işlemi için akünüzün kullanma talimatını inceleyiniz (Şarj gerilimi, şarj akımı, ortam sıcaklığı, vs..)

Akümde şişme var, nedeni nedir?

Aküler aşırı şarj edildiği zaman veya çok sıcak ortamda (25 0C'ın üzerinde) çalıştığı zaman akünün içinde aşırı reaksiyon meydana gelir. Bu durum iç basıncı aşırı derecede yükseltir ve sonunda deformasyon (kutu ve kapak kısmında şişmeler) meydana gelir.

Kuru Tip Aküleri kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

* Akünün yüzeyi her zaman temiz ve kuru olmalı.
* Akü kullanım kılavuzuna uygun olarak şarj edilmelidir.
* Akü, deşarjdan sonra her seferinde gecikmeden tam şarj edilmelidir. Tam şarj edilmeden kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu durum aküde sülfatlaşma ve kapasite kaybına sebep olur.
* İdeal ortam sıcaklığı 25oC dir. Her +10 oC lik artış akünün ömrünü %50 oranında azaltır.
* Kaliteli bir şarjör kullanınız.

Kuru Tip Akü Hakkında Sorulan Sorular

Kuru Akü modelleri, Kesintisiz Güç Kaynakları’nın temel bileşenlerinden biri olmanın yanı sıra, telekomünikasyon, alarm ve güvenlik sistemleri, rüzgar enerji sistemleri, güneş enerji sistemleri, savunma sanayi, redresör vs. uygulamalarda da kullanılır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttıkça akülere duyulan gereksinim de artacaktır.

Aküler genel olarak, enerji kesilmesi durumunda devreye girerek, bu kesilmenin kullanıcıya hissettirilmemesi ve kesintinin uzun sürmesi halinde ise kullanıcının sistemlerini güvenle kapatabilmesi için gerekli olan zamanı sağlayan kimyasal içerikli malzemelerdir.

En iyi tasarlanmış KGK sistemleri bile, yıllarca sorunsuz çalışabilmelerine rağmen 3-5 yılda bir akü değişimine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu konuda en az anlaşılan kavramlardan biri olan akü ömrü, kullanıcıların bu konudaki beklentileri ile uyuşmaması nedeniyle şikayet konusu olmaktadır. Günümüzde Kesintisiz Güç Kaynakları ' nın neredeyse tamamında Kurşun Asit aküler kullanılmaktadır.

Akü Deşarj derinliği : Bir Kurşun Asit akü, enerji depolama kapasitesinin %80-90’ına kadar deşarj edilerek kullanılırsa ömrü ciddi şekilde azalacaktır. Bunu önlemenin yolu ise enerji ihtiyacınızın belirlenmesi ve akülerinizin kapasitesinin bu ihtiyacın üzerinde belirlenmesidir. Aküleriniz ne kadar az deşarj olurlarsa ömürleri de o kadar uzun olur..!

Çevre şartları : Akülerin çalıştıkları ortam sıcaklığı ömürlerini belirleyen etkenlerden biridir. İdeal çalışma sıcaklığı olan 20-25 °C’ın altında veya üstünde ortam sıcaklığına maruz kalan akülerin ömürleri ciddi şekilde azalır.

Akü Döngü sayısı : Bir akünün ömrü, tüm şartlar ideal olsa bile belirli bir sayıda şarj-deşarj ile sınırlıdır. Bu sayı değişik marka ve modellerde değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık olarak1000 civarındadır. Elektrik kesilmelerinin çok sık yaşandığı ve akülerin her gün devreye girip çıktığı bir sistemde akü ömürleri de kaçınılmaz olarak kısalacaktır.

Akünün Son Kullanma Tarihi : Her akünün bir son kullanma tarihi vardır ve fabrikada üretildiği andan itibaren ömür saati işlemeye başlar. Akülerin iç yapıları kimyasal olduğundan tepkimeler üretim anında başlar ve ideal şartlarda kullanılsalar hatta hiç deşarj edilmeden sürekli şarjda tutulsalar bile kapasiteleri düşer ve sonunda kullanılmaz hale gelirler.

Depolanma : Akülerin uzun süre depolanmaları halinde belirli periyotlarda ( 3ay – 6ay ) şarja sokulmaları gerekir yoksa sürmekte olan iç tepkimeler yüzünden sülfatlanma oluşacağından anot ve katot plakaları kullanılamaz hale gelebilecektir.

Akülerin Ömür Beklentisi : Günümüzde kuru tip akülere yasal zorunluluklardan dolayı her akü satıcısı 2 yıl garanti vermek zorundadır. Ancak garanti ile çok sık olarak karıştırılan bir konu vardır. O da akülerin ömür beklentisidir. Kuru tip aküler 3-5 yıl, 5 yıl, 10 yıl yada 10+ yıl ömür beklentili olarak üretilmekte ve satışa sunulabilmektedir… Bu değerler akü için ideal bir kullanma koşulu yaratıldığında, o aküyü yaklaşık olarak kaç yıl kullanabileceğimiz bilgisini bize vermektedir… Yaygın olarak kullanılan aküler 5 yıl ömür beklentili akülerdir.

Jel Tip Akü Hakkında Sorulan Sorular

* Akülerin üzerini devamlı surette kuru ve temiz saklayınız.

* Kullanmadan önce aküleri mutlaka şarj ediniz. Tam şarj olmamış aküleri kesinlikle kullanmayınız !

* Aküleri aşağıdaki şarj değerleri ile şarj ediniz:
12Volt Akü İçin Şarj Gerilimi : 14,4- 14,7V arasında olmalıdır (hergün kullanılan aküler için). Stand-by kullanımda bu değer 13,6 – 13,8 V olmalıdır.
Şarj Akımı : Akü nominal kapasitesinin %10’u tavsiye edilir. Ancak her gün kullanılan akülerde şarj akımı bu değerin iki katına kadar çıkarılabilir.
Aküleri tam otomatik ve akım & gerilim limitli şarj cihazı ile şarj ediniz. Akünün tam şarjlı hale geldiği sırada şarj akımının sıfırlandığını ve geriliminin otomatik olarak sonlandığını kontrol ediniz.

* Aküyü deşarj vaziyette asla bekletmeyiniz. Hemen şarj ediniz.

* Aküyü deşarj ederken (kullanırken) 10 Voltun altına düşürmeyiniz.

* Akü, şarj altında aşırı derecede ısınıyorsa şarjı hemen kesin ve akünün soğumasını bekleyin. Daha sonra şarja devam edin. Aşırı ısınma devam ediyorsa servise bildirin.

* Akülerin kapakları açılmaz şekilde dizayn edilmiştir. Hiçbir şekilde kapaklarını açmaya ve içine su koymaya çalışmayınız.

* Akünün kutup başları ile cihazdan gelen bağlantıları sağlam bir şekilde birbirine bağlayınız ve temiz olarak muhafaza ediniz. Bu bağlantı noktalarının muhafazası için bir miktar vazelin sürülmesi tavsiye olunur.

* Kutup başlarını söküp takarken akü kutup başlarının zarar görmemesine dikkat ediniz. Ezik ve/veya aşırı sıkma sebebiyle kesiti azalmış kutup başları direnç oluşturur ve akünün ısınmasına neden olur. Ayrıca verim düşüklüğü ortaya çıkar.

* Akünün sağlığı için bulunduğu ortam sıcaklığının 25oC ‘ın üzerine çıkmaması gerekir.

* İnsan sağlığı açısından akünün bulunduğu yeri sık sık havalandırınız.

* Beklenmeyen bir durumda aküye müdahale etmeyiniz ve servisi haberdar ediniz.
Tüm soruları tek seferde okumak için tıklayınız...

 

 

Akü uzun süre deşarj durumda beklerse ne olur?
Plaklarda 'sertleşme' diye bilinen sülfatlaşma oluşur. Sülfatlaşan plaklar şarj tutma yeteniğini kaybeder. Bunun sonucu akü iş görmez hale gelir. Eğer akü şarjlı durumda iken de uzun süre kullanılmadan bekletilecekse 2-3 ayda br şarj edilmelidir.


JEL aküler nasıl kullanılmalı ve şarj edilmeli?
Özellikle Derin Döngülü (Deep Cycle) kullanımlarda (Temizlik makinaları, Golf arabaları, Engelli araçları, Havai platformlar, vs..) aküler her seferinde mutlaka tam şarj edilmelidir. Tam şarj olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır. Lütfen şarj işlemi için akünüzün kullanma talimatını inceleyiniz (Şarj gerilimi, şarj akımı, ortam sıcaklığı, vs..)


Akümde şişme var, nedeni nedir?
Aküler aşırı şarj edildiği zaman veya çok sıcak ortamda (25 0C'ın üzerinde) çalıştığı zaman akünün içinde aşırı reaksiyon meydana gelir. Bu durum iç basıncı aşırı derecede yükseltir ve sonunda deformasyon (kutu ve kapak kısmında şişmeler) meydana gelir.


Kuru Tip Aküleri kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
* Akünün yüzeyi her zaman temiz ve kuru olmalı.
* Akü kullanım kılavuzuna uygun olarak şarj edilmelidir.
* Akü, deşarjdan sonra her seferinde gecikmeden tam şarj edilmelidir. Tam şarj edilmeden kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu durum aküde sülfatlaşma ve kapasite kaybına sebep olur.
* İdeal ortam sıcaklığı 25oC dir. Her +10 oC lik artış akünün ömrünü %50 oranında azaltır.
* Kaliteli bir şarjör kullanınız.

* Kuru Tip Akü Hakkında Sorulan Sorular

Kuru Akü modelleri, Kesintisiz Güç Kaynakları’nın temel bileşenlerinden biri olmanın yanı sıra, telekomünikasyon, alarm ve güvenlik sistemleri, rüzgar enerji sistemleri, güneş enerji sistemleri, savunma sanayi, redresör vs. uygulamalarda da kullanılır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttıkça akülere duyulan gereksinim de artacaktır.

Aküler genel olarak, enerji kesilmesi durumunda devreye girerek, bu kesilmenin kullanıcıya hissettirilmemesi ve kesintinin uzun sürmesi halinde ise kullanıcının sistemlerini güvenle kapatabilmesi için gerekli olan zamanı sağlayan kimyasal içerikli malzemelerdir.

En iyi tasarlanmış KGK sistemleri bile, yıllarca sorunsuz çalışabilmelerine rağmen 3-5 yılda bir akü değişimine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu konuda en az anlaşılan kavramlardan biri olan akü ömrü, kullanıcıların bu konudaki beklentileri ile uyuşmaması nedeniyle şikayet konusu olmaktadır. Günümüzde Kesintisiz Güç Kaynakları ' nın neredeyse tamamında Kurşun Asit aküler kullanılmaktadır.

Akü Deşarj derinliği : Bir Kurşun Asit akü, enerji depolama kapasitesinin %80-90’ına kadar deşarj edilerek kullanılırsa ömrü ciddi şekilde azalacaktır. Bunu önlemenin yolu ise enerji ihtiyacınızın belirlenmesi ve akülerinizin kapasitesinin bu ihtiyacın üzerinde belirlenmesidir. Aküleriniz ne kadar az deşarj olurlarsa ömürleri de o kadar uzun olur..!

Çevre şartları : Akülerin çalıştıkları ortam sıcaklığı ömürlerini belirleyen etkenlerden biridir. İdeal çalışma sıcaklığı olan 20-25 °C’ın altında veya üstünde ortam sıcaklığına maruz kalan akülerin ömürleri ciddi şekilde azalır.

Akü Döngü sayısı : Bir akünün ömrü, tüm şartlar ideal olsa bile belirli bir sayıda şarj-deşarj ile sınırlıdır. Bu sayı değişik marka ve modellerde değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık olarak1000 civarındadır. Elektrik kesilmelerinin çok sık yaşandığı ve akülerin her gün devreye girip çıktığı bir sistemde akü ömürleri de kaçınılmaz olarak kısalacaktır.

Akünün Son Kullanma Tarihi : Her akünün bir son kullanma tarihi vardır ve fabrikada üretildiği andan itibaren ömür saati işlemeye başlar. Akülerin iç yapıları kimyasal olduğundan tepkimeler üretim anında başlar ve ideal şartlarda kullanılsalar hatta hiç deşarj edilmeden sürekli şarjda tutulsalar bile kapasiteleri düşer ve sonunda kullanılmaz hale gelirler.

Depolanma : Akülerin uzun süre depolanmaları halinde belirli periyotlarda ( 3ay – 6ay ) şarja sokulmaları gerekir yoksa sürmekte olan iç tepkimeler yüzünden sülfatlanma oluşacağından anot ve katot plakaları kullanılamaz hale gelebilecektir.

Akülerin Ömür Beklentisi : Günümüzde kuru tip akülere yasal zorunluluklardan dolayı her akü satıcısı 2 yıl garanti vermek zorundadır. Ancak garanti ile çok sık olarak karıştırılan bir konu vardır. O da akülerin ömür beklentisidir. Kuru tip aküler 3-5 yıl, 5 yıl, 10 yıl yada 10+ yıl ömür beklentili olarak üretilmekte ve satışa sunulabilmektedir… Bu değerler akü için ideal bir kullanma koşulu yaratıldığında, o aküyü yaklaşık olarak kaç yıl kullanabileceğimiz bilgisini bize vermektedir… Yaygın olarak kullanılan aküler 5 yıl ömür beklentili akülerdir.

* Jel Tip Akü Hakkında Sorulan sorular

* külerin üzerini devamlı surette kuru ve temiz saklayınız.

* Kullanmadan önce aküleri mutlaka şarj ediniz. Tam şarj olmamış aküleri kesinlikle kullanmayınız !

* Aküleri aşağıdaki şarj değerleri ile şarj ediniz:
12Volt Akü İçin Şarj Gerilimi : 14,4- 14,7V arasında olmalıdır (hergün kullanılan aküler için). Stand-by kullanımda bu değer 13,6 – 13,8 V olmalıdır.
Şarj Akımı : Akü nominal kapasitesinin %10’u tavsiye edilir. Ancak her gün kullanılan akülerde şarj akımı bu değerin iki katına kadar çıkarılabilir.
Aküleri tam otomatik ve akım & gerilim limitli şarj cihazı ile şarj ediniz. Akünün tam şarjlı hale geldiği sırada şarj akımının sıfırlandığını ve geriliminin otomatik olarak sonlandığını kontrol ediniz.

* Aküyü deşarj vaziyette asla bekletmeyiniz. Hemen şarj ediniz.

* Aküyü deşarj ederken (kullanırken) 10 Voltun altına düşürmeyiniz.

* Akü, şarj altında aşırı derecede ısınıyorsa şarjı hemen kesin ve akünün soğumasını bekleyin. Daha sonra şarja devam edin. Aşırı ısınma devam ediyorsa servise bildirin.

* Akülerin kapakları açılmaz şekilde dizayn edilmiştir. Hiçbir şekilde kapaklarını açmaya ve içine su koymaya çalışmayınız.

* Akünün kutup başları ile cihazdan gelen bağlantıları sağlam bir şekilde birbirine bağlayınız ve temiz olarak muhafaza ediniz. Bu bağlantı noktalarının muhafazası için bir miktar vazelin sürülmesi tavsiye olunur.

* Kutup başlarını söküp takarken akü kutup başlarının zarar görmemesine dikkat ediniz. Ezik ve/veya aşırı sıkma sebebiyle kesiti azalmış kutup başları direnç oluşturur ve akünün ısınmasına neden olur. Ayrıca verim düşüklüğü ortaya çıkar.

* Akünün sağlığı için bulunduğu ortam sıcaklığının 25oC ‘ın üzerine çıkmaması gerekir.

* İnsan sağlığı açısından akünün bulunduğu yeri sık sık havalandırınız.

* Beklenmeyen bir durumda aküye müdahale etmeyiniz ve servisi haberdar ediniz.